Bestuur & beleid

Rik Jansen

De heer R. Jansen
Dommersweg 4

7833 KP Nieuw-Amsterdam 

pbnavo10@gmail.com

 

Dhr. Jansen heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de middenstand