Bestuur & beleid

Bianca Winkel

Mevrouw B. Winkel

Schooldijk 16

7833 GK Nieuw-Amsterdam
pbnavo12@gmail.com

 

Mevr. Winkel heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van het onderwijs