Bestuur & beleid

Harry Bolland

De heer H. Bolland
Troelstrastraat 12
7844 KK Veenoord
0591-552001
 
Dhr. Bolland heeft zitting in het bestuur uit de sfeer van de gezondheidszorg