Handige adressen

Zorg & Welzijn

Huisartsenpraktijk Valkenhoed

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Valkeniersweg 77, 7833 EW Nieuw Amsterdam

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

-Algemeen nummer alle praktijken: 0591-55 18 11

- Spoednummer alle praktijken: 0591-55 22 22

E| info@valkenhoed.nl  I| www.valkenhoed.nl

 

Huisartsenpraktijk Rijkers en Holwarda 

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Valkeniersweg 79 7833 EW Nieuw Amsterdam

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

-Algemeen nummer: 04592-729030

-Spoednummer 0591-729033

E| info.rh.@ezorg.nl I| www.rijkersenholwarda.praktijkinfo.nl

 

Huisartsenpost Emmen

Uitsluitend voor spoedeisende medische hulp buiten openingstijden huisartsenpraktijken.

T| 0900-1120112

  

Apotheek De Vaart

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur.

Recepten die u voor 12.00 uur inlevert bij uw huisarts, staan de volgende dag na 14.00 uur klaar bij Apotheek de Vaart.

Wilt u deze herhalingen niet voor 14.00 uur komen ophalen? 
T| 0591-535130  I| www.apotheek-devaart.nl 
Buiten de openingstijden kunt u met uw spoedrecepten terecht bij de Scheperapotheek in het Scheperziekenhuis aan de Boermarkeweg 60 in Emmen  T|  0591-650111

Taxi ziekenvervoer
Taxibedrijf Pals-Boekholt verzorgt 24 uur per dag vervoer voor behandelingen in het ziekenhuis.

T| 0591-551304 I| www.taxi-palsboekholt.nl

 

 Stichting Welzijnsgroep SEDNA

Plaatselijk ouderen-, jongeren-, sociaal-cultureel- en opbouwwerk

Vaart z.z. 35 7833 AB Nieuw Amsterdam.

T| 0591-551237 E| develden@welzijngroepsedna.nl

Algemeen nummer: T| 0591-680800

I| www.welzijngroepsedna.nl

Sedna is er voor alle inwoners van Emmen en werkt in zes gebieden. Gebied de Velden is daar één van en Nieuw-Amsterdam/Veenoord maakt daar een onderdeel van uit. Bewoners kunnen bij ons terecht met vragen en ideeën op allerlei gebieden, zoals geld, gezondheid, sociale contacten en opvoeding.

Gebied de Velden heeft verschillende spreekuren, die van Nieuw-Amsterdam is op

elke maandag van 09.00 – 10.30 in on pand aan de Vaart.

 

Buurtzorg Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Professionele en persoonlijke verzorging en verpleging aan huis.

Vaart z.z. 29 7833 AB Nieuw Amsterdam.
06-12374488 I| www.buurtzorgnederland.com

 

Stichting ICARE
Icare Verpleging en Verzorging wil zorg bieden aan mensen die dat nodig hebben en op deze manier bij dragen aan de kwaliteit van leven.
Dit is waarom Icare dag en nacht verpleging en verzorging biedt, een breed aanbod aan diensten heeft en kiest voor vakkundige medewerkers.
Hierbij gaat het om: persoonlijke verzorging, verpleegtechnische handelingen, nachtzorg, zorg bij dementie, thuisbegeleiding, palliatieve zorg, specialistische verpleegkundige zorg en advies en begeleiding.

Overige diensten: personenalarmering, Medipoint uitleen en verkoop van hulpmiddelen tel: 088-1020100.

Vaart Z.Z. 35, 7833 AB Nieuw Amsterdam

T| Wijkteam 0522 277033 (van 7 tot 23 uur bereikbaar) 

T| Centrale 0900-8833 (24 uur bereikbaar) E| info@icare.nl

 

Thuiszorg Tangenborgh (Oldersheem)
Oldersheem biedt thuiszorg aan ouderen op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke verzorging, kortdurende opname, verpleging en ondersteunende begeleiding, ook mogelijkheden tot personenalarmering en dagverzorging. Kortdurende opname voor ouderen die na ziekenhuisopname tijdelijk zorg of ondersteuning nodig zijn voordat ze naar hun eigen woonomgeving terug kunnen of ouderen die zich als gevolg van ziekte niet kunnen redden in hun thuissituatie. Hiervoor is een indicatie van het indicatieorgaan CIZ nodig. Klantenservice Oldersheem: T| 0591-570333

 

 

Verloskundigenprakijk Jalad

Vaart z.z. 29, 7833 AB Nieuw Amsterdam

Zeven dagen per week thuisbevallingen en poliklinische bevallingen. Verloskundigenzorg voor west- en zuidkant van Emmen. T| 06-50284491 (ma. t/m vrij. van 13.00-14.00 uur)  
E| info@jalad.nl I| www.jalad.nl

 

Top Therapieën
Fysiotherapie en manuele therapie, medische trainingstherapie, voor astma-, COPD- en hartpatiënten, mensen met diabetes (suikerziekte) en met orthopedische en neurologische problemen.
Vaart ZZ 1, 7833 AA Nieuw-Amsterdam  T| 0591-555390I| www.toptherapieen.nl  E|info@toptherapieen.nl

 

Fysio Vitaal

Fysiotherapie en manuele therapie, bekkentherapie (zoals incontinentieklachten en bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap) en medische trainingstherapie (o.a. diabetes, astma en COPD). Behandeling volgens afspraak, verwijzing van huisarts niet nodig. Vaart ZZ 29, 7833 AB Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-552347  E| info@fysio-vitaal.nl  I| www.fysio-vitaal.nl 

 

Rode Kruis
EHBO bij activiteiten. Meer informatie: A. Wesselink 
T| 06-53246783

 

Psychologiepraktijk Roeline Blok-Bouma

Eerstelijns Psychologie Praktijk. Zelf een afspraak maken of na verwijzing van uw huisarts.

Wijkstraat 14, 7833 EE Nieuw-Amsterdam. 
T| 06-25280069  I| www.pprbb.nl

 

Pedicure/voetverzorgingsprakijkt Wilma  

Aangesloten bij de zorgverzekering. Ook voor reumatische en diabetische voet. Zijtak WZ 76, Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-553230  I| www.wilma-pedicure-nieuw-amsterdam.nl
E| info@wilma-pedicure-nieuw-amsterdam.nl

  

Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe
Bij overlijden kunt u bellen naar 0524-515899 of 0800-0242526 (dag en nacht bereikbaar). Voor meer informatie over het lidmaatschap en bij wijzigingen van uw adres of gezin kunt u contact opnemen met de administratie: T| 0524-221513
E| info@uitvaartver-zuidtoostdrenthe.nl I| www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl

 

De Toegang

U kunt bij De Toegang terecht voor vragen over WMO-hulpmiddelen, jeugdvragen en schulddienstverlening.

 

De Toegang heeft deze taken overgenomen van de Gemeente Emmen. Hiermee zijn de belangrijkste stappen gezet voor één onafhankelijk toegangsloket voor hulpvragen voor informatie, advies en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Emmen.

 

Wat zij doen? Dat ligt aan uw vraag. Heeft u een eenvoudige vraag, dan verwijzen wij u door naar bijvoorbeeld uw huisarts, GGD, maatschappelijk werk of buurthulp. Als u een complexere vraag heeft, dan verwijzen wij u door naar specialistische hulp. Advies en hulp van de Toegang is gratis en het vragen van ondersteuning verplicht u tot helemaal niets.

 

In Emmen zijn zes toegangsteams actief, verdeeld over zes gebieden. De teams bevinden zich dichtbij u in de buurt.

 

Locatie De Velden

Vaart ZZ 35

7833 AB Nieuw-Amsterdam

Inloopspreekuur: Werkdagen van 8:30-12:00. Vanaf 12:00 tot 17:00 alleen op afspraak.

Telefoon: 0800-1525

 

 

www.detoegangemmen.nl