Home

Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Van harte welkom op de website van de Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord!

 

Beschermen van het milieu en de stimulering van het leefklimaat in het dorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dat is de doelstelling van de Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam Veenoord. Op deze website leest u wat Plaatselijk Belang zoal doet om deze doelstelling te bereiken. Maar Plaatselijk Belang wil u ook informeren over diverse ontwikkelingen in het dorp.

 

Denk mee!

Uw ideeën, suggestie of opmerkingen zijn meer dan welkom. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de maandelijkse bestuursvergaderingen van de vereniging, die iedere tweede woensdag van de maand om 20.00 uur worden gehouden in De Schalm in Nieuw-Amsterdam. U kunt de verslagen van de vergaderingen op deze site nalezen.

>> Naar vergaderingen & verslagen 

 

Contact

Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Correspondentieadres:

Postbus 3

7833 ZG Nieuw-Amsterdam

E-mail: nwadam.veenoord@hetnet.nl

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van het laastste nieuws van Plaatselijk Belang en uit het dorp. 

>> Naar het laatste nieuws

Handige adressen

Verschillende organisaties, verengigingen en instellingen op het gebied van de leefomgeving, gezondheid & welzijn, kunst & cultuur, sport dieren of zang zijn van belang voor de inwoners van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Daarom vindt u op onze website een overzicht.

>> Naar de handige adressen