Home

Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Van harte welkom op de website van de Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord!

 

Beschermen van het milieu en de stimulering van het leefklimaat in het dorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dat is de doelstelling van de Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam Veenoord. Op deze website leest u wat Plaatselijk Belang zoal doet om deze doelstelling te bereiken. Maar Plaatselijk Belang wil u ook informeren over diverse ontwikkelingen in het dorp.

 

Denk mee!

Uw ideeën, suggestie of opmerkingen zijn meer dan welkom. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de openbare bestuursvergaderingen van de vereniging, die in januari, maart, mei, september en november om 20.00 uur worden gehouden in De Schalm in Nieuw-Amsterdam. U kunt de verslagen van de vergaderingen op deze site nalezen.

>> Naar vergaderingen & verslagen 

 

Contact

Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Correspondentieadres:

Postbus 3

7833 ZG Nieuw-Amsterdam

E-mail: pbnavo@gmail.com

Laatste nieuws

Plaatselijk belang deelt haar algemene en actuele nieuwsberichten zoveel mogelijk via haar Facebookpagina: