M&Gezond

M&GEZOND!

M&GEZOND! - ook wel Gezond in Emmen genoemd - maakt deel uit van het landelijke GIDS – programma (Gezond In De Stad) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Op de landelijke pagina www.gezondin.nu is hierover veel informatie te vinden.

 

Met M&GEZOND! wil de Gemeente Emmen de inwoners stimuleren zelf initiatieven te  ontwikkelen die de gezondheid bevorderen. Aangezien gezondheid een heel breed begrip is kunnen ook deze initiatieven heel divers zijn. 

Op de website www.gezondinemmen.nl vind je onder het tabblad ‘initiatieven’ al een hele lijst, door bewoners bedacht en uitgevoerde ideeën in de Gemeente Emmen. 

 

De ideeën op de website zijn financieel door M&GEZOND! ondersteund. Ook in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en de Zandpol hebben inmiddels diverse initiatieven plaatsgevonden. Om in aanmerking te komen voor financiële steun moet aan een minimaal aantal voorwaarden worden voldaan. 

Ten eerste moet met de uitvoering van het idee de gezondheid bevorderen, daarnaast moet het voor- en door bewoners worden uitgevoerd. Er wordt geen zaalhuur of inhuur van professionals vergoed. 

De lijnen tussen initiatiefnemer en M&GEZOND! zijn uiterst kort. Een simpel aanvraagformulier invullen (te downloaden van de website www.gezondinemmen.nl.)

Als het formulier goed is ingevuld weet de aanvrager, binnen 1 week of M&GEZOND! het initiatief financieel ondersteund of niet.

 

Naast dit alles is het PromoteaM van M&GEZOND! aanwezig bij allerlei evenementen om met de bezoekers in gesprek te gaan over gezondheid.  Maar vooral om te horen waar de inwoners van de Gemeente Emmen behoefte aan hebben als het gaat om gezondheid. Wat wordt er gemist, welke ideeën om gezondheid te bevorderen leven er bij de inwoners van de Gemeente Emmen.

 

Meer weten? Neem contact op via onze website of zoek ons op via Facebook en blijf zo op de hoogste van de laatste ontwikkelingen van M&GEZOND! 

We staan jullie graag te woord!