Vergaderingen & verslagen

jaarverslag_2016.pdf
verslag_maart_2017.pdf
verslag_februari_2017.pdf
verslag_maand_januari_2017.pdf
verslag_december_2016.pdf
verslag_november_2016.pdf
verslag_oktober_2016.pdf
verslag_september_2016.pdf
verslag_mei_2016.pdf

Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord vergadert maandelijks. De vergaderingen van januari, maart, mei, september en november zijn openbaar en vinden plaats op de tweede woensdag van de maand, om 20.00 uur in De Schalm. Tijdens deze vergadering kunt u onderwerpen aan de orde stellen.

 

Daarnaast vergadert het bestuur van Plaatselijk Belang vijf keer per jaar in beslotenheid.

 

De verslagen van alle vergaderingen, ook de besloten vergaderingen, worden op deze website geplaatst en in dorpskrant De Schakel gepubliceerd. De notulen van de vergaderingen worden naar het bestuur van de gemeente Emmen verzonden.

page loading