Handige adressen

Leefomgeving

Wijkagenten Nieuw-Amsterdam

Wijkagenten Nieuw-Amsterdam/Veenoord: Ben Uneken en Miriam Nijland

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt aangifte doen via internet of bij één van de politiebureaus. Maak een afspraak om er zeker van te zijn dat u direct geholpen wordt.

Politiebureau Klazienaveen, Jhr. M.W.C. de Jongestraat 17, Klazienaveen

T| 0900-8844

E| www.politie.nl  

I| www.politie.nl/drenthe

Bij verdachte situaties kunt u ten alle tijde bellen met 112

 

Gemeente Emmen, gemeentewinkel Schoonebeek
Voor identiteitsbewijzen, paspoorten en rijbewijzen. Openingstijden: maandag 12.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.00 uur, woensdag 09.00 -12.30 uur en 13.00  - 16.00 uur. 

T| 14 0591

 

De Schalm

In De Schalm worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Iedereen is welkom!

Voor niet-commerciële activiteiten hoeft geen zaalhuur te worden betaald.

Ringlaan 54, 7833 CE Nieuw-Amsterdam

T| 0591-552200 E| info@deschalmnieuwamsterdam.nl

I| www.facebook.com/DeSchalmNieuwAmsterdamVeenoord

 

Oud papier
Oud papier wordt iedere 3e zaterdag van de maand huis-aan-huis ingezameld. Papier wordt ook ingezameld in de container bij Hubo.

Meer informatie: T| 0591-553418 (W. Meijer)

Zorg & Welzijn

Huisartsenpraktijk Valkenhoed

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Valkeniersweg 77, 7833 EW Nieuw Amsterdam

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

-Algemeen nummer alle praktijken: 0591-55 18 11

- Spoednummer alle praktijken: 0591-55 22 22

E| info@valkenhoed.nl  I| www.valkenhoed.nl

 

Huisartsenpost Emmen

Uitsluitend voor spoedeisende medische hulp buiten openingstijden Valkenhoed

T| 0900-1120112

  

Apotheek De Vaart

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur. Recepten die u voor 12.00 uur inlevert bij uw huisarts, staan de volgende dag na 14.00 uur klaar bij Apotheek de Vaart. Wilt u deze herhalingen niet voor 14.00 uur komen ophalen?
T| 0591-535130  I| www.apotheek-devaart.nl
Buiten de openingstijden kunt u met uw spoedrecepten terecht bij de Scheperapotheek in het Scheperziekenhuis aan de Boermarkeweg 60 in Emmen  T|  0591-650111

Taxi ziekenvervoer
Taxibedrijf Pals-Boekholt verzorgt 24 uur per dag vervoer voor behandelingen in het ziekenhuis.

T| 0591-551304

 

Stichting Welszijnsgroep SEDNA
Plaatselijk ouderen-, jongeren-, sociaal-cultureel- en opbouwwerk

Eikenlaan 19, Veenoord. 

T| 0591-554372 Wilt u een gesprek? Maak dan een afspraak via het instroombureau van Sedna in Emmen 

T| 0591-680800 I| www.welzijngroepsedna.nl

 

Buurtzorg Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Professionele en persoonlijke verzorging en verpleging aan huis. Informatie beschikbaar via huisartsenpraktijk Valkenhoed.
T| 06-23103263 

 

Stichting ICARE
Verpleging en verzorging thuis (lichamelijke verzorging, verpleging,  begeleiding, gespecialiseerde gezinsverzorging, 24-uurszorg), kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, zuigelingen- en kleuterconsultatiebureau, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, uitleen en verkoop van verpleegartikelen en hulpmiddelen, thuiszorgwinkel, personenalarmering. De wijkverpleegkundige houdt iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur  inloopspreekuur in De Schalm, voor al uw vragen rondom de zorg.
T| 0900-8833 (24 uur per dag bereikbaar)  I| www.icare.nl

 

Thuiszorg Tangenborgh (Oldersheem)
Oldersheem biedt thuiszorg aan ouderen op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke verzorging, kortdurende opname, verpleging en ondersteunende begeleiding, ook mogelijkheden tot personenalarmering en dagverzorging. Kortdurende opname voor ouderen die na ziekenhuisopname tijdelijk zorg of ondersteuning nodig zijn voordat ze naar hun eigen woonomgeving terug kunnen of ouderen die zich als gevolg van ziekte niet kunnen redden in hun thuissituatie. Hiervoor is een indicatie van het indicatieorgaan CIZ nodig. Klantenservice Oldersheem: T| 0591-570333

 

Verloskundigenprakijk Jalad

Zeven dagen per week thuisbevallingen en poliklinische bevallingen. Verloskundigenzorg voor west- en zuidkant van Emmen. T| 06-50284491 (ma, wo-vrij. van 13.00-14.00 uur) 
I| www.jalad.nl

 

Top Therapieën
Fysiotherapie en manuele therapie, medische trainingstherapie, voor astma-, COPD- en hartpatiënten, mensen met diabetes (suikerziekte) en met orthopedische en neurologische problemen.
Vaart ZZ 29, Nieuw-Amsterdam  T| 0591-555390 I| www.toptherapieen.nl  E|info@toptherapieen.nl

 

Fysio Vitaal

Fysiotherapie en manuele therapie, bekkentherapie (zoals incontinentieklachten en bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap) en medische trainingstherapie (o.a. diabetes, astma en COPD). Behandeling volgens afspraak, verwijzing van huisarts niet nodig. Vaart ZZ 29, Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-552347  E| info@fysio-vitaal.nl  I| www.fysio-vitaal.nl 

 

Rode Kruis
EHBO bij activiteiten. Meer informatie: A. Wesselink
T| 06-53246783

 

Psychologiepraktijk Roeline Blok-Bouma

Eerstelijns Psychologie Praktijk. Zelf een afspraak maken of na verwijzing van uw huisarts. Wijkstraat 14, Nieuw-Amsterdam.
T| 06-25280069  I| www.pprbb.nl

 

Pedicure/voetverzorgingsprakijkt Wilma

Aangesloten bij de zorgverzekering. Ook voor reumatische en diabetische voet. Zijtak WZ 76, Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-553230  I| www.wilma-pedicure-nieuw-amsterdam.nl
E| info@wilma-pedicure-nieuw-amsterdam.nl

 

Consonanza, opvoedkundig adviesbureau
Advies en hulp bij opvoedkundige vragen/problemen. Geen wachtlijsten, maak zonder verwijzing een afspraak voor een consult. Karel Palmstraat 6, Nieuw Amsterdam  T| 0591-532567
E| consonanza@planet.nl  I| www.consonanza.nl

 

Buurtdiensten Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Hulp in en om huis, professioneel en persoonlijk. Meer informatie via huisartsenpraktijk Valkenhoed.

T| 06-22866404

  

Uitvaartvereniging Zuidoost Drenthe
Bij overlijden kunt u bellen naar 0524-515899 of 0800-0242526 (dag en nacht bereikbaar). Voor meer informatie over het lidmaatschap en bij wijzigingen van uw adres of gezin kunt u contact opnemen met de administratie: T| 0524-221513
I| www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl

Verenigingen & Clubs

NBVP - Vrouwen van Nu
Iedere maand wordt er een avond georganiseerd waarbij een of meer sprekers worden uitgenodigd te spreken over onderwerpen waar wij vrouwen in zijn geïnteresseerd. Er zijn ook uitstapjes of bezoeken naar musea of andere bezienswaardigheden. Informatie: Els de Lange  T| 0591-554549.

 

Vrouwenraad
Informatie: Zijtak WZ 137, 7833 BH Nieuw-Amsterdam  T| 0591-551266

 

Computerclub 50+

Op een gemoedelijke manier inzicht krijgen in de computer en zijn programma’s? Kom dan eens een kijkje nemen!
Herendijk 193, Nieuw Amsterdam
Meer informatie: Grietje Tooi  T| 06-23460641

 

CMP (Christian Meeting Point) - The place to be!

Interkerkelijk jeugdcentrum, Elzenstraat 4 te Veenoord (Werkhorst). Iedere zaterdag voor tieners tussen de 12 en 15 jaar van 19.30 tot 23.00 uur. Om de vrijdag open voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van 19.00 en 21.30 uur.
Meer informatie: I| www.cmptheplacetobe.nl

Kunst & Cultuur

Dorpskrant De Schakel

Dorpskrant De Schakel is een uitgave van Stichting Dorpskrant De Schakel en verschijnt 10 keer per jaar op de laatste vrijdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus)  in Nieuw-Amsterdam en Veenoord.

Kopij-adres: A. Jacobsstraat 54, 7844 PB Veenoord

E| redactiedeschakel@gmail.com

 

Bibliotheek
Vaart ZZ 51, Nieuw-Amsterdam.
Openingstijden: maandag 14.00 - 17.00 uur, woensdag 11.00 – 17.00 uur, donderdag 14.00 – 20.00 uur.
T| 0591-552044  E| info@bibliotheeknieuwamsterdam.nl

 

Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Bewaart en beheert documenten en legt daarnaast de historie van het dorp vast in woord, beeld en geluid.  Contactpersoon: J. Raven T| 0591-553316 
I| www.dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

 

Taalwerkplaats Drenthe

Stimuleren van belangstelling voor taal en poëzie in het bijzonder als kunst, cultuurgoed en communicatiemiddel, cursussen en workshops. Zijtak OZ 66, 7833 AP Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-564303  I| www.taalwerkplaatsdrenthe.nl

 

Molen Nooitgedacht

De molen Nooitgedacht aan de Industrieweg in Veeoord is gratis te bezichtigen. De molen is in de regel open op de zaterdagmiddagen, als de molen draait en op afspraak met de molenaar. Contactpersoon: Arie Hollander, Klaroen 8 Nieuw-Amsterdam. Tel. 06 12549487

I| www.demolennooitgedacht.nl

 

Van Gogh Huis

Als oud inwoner, zij het van korte duur, van Nieuw-Amsterdam heeft Vincent van Gogh grote vermaardheid gekregen in de wereld. Er is zelfs een museum dat volledig aan hem is gericht, het Van Gogh-museum in Amsterdam. Ook in Nieuw-Amsterdam is nog het nodige van Vincent te vinden in het Van Gogh Huis. Het is zeker de moeite waard meer over deze schilder te weten te komen.

www.vangogh-drenthe.nl

 

Galerie JMI

Galerie JMI heeft elke maand op de laatste zondag tussen 13.00 uur en 16.00 uur een expositie.

www.galerie-jmi.nl

 

Galerie Van Strien

Tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst, gevestigd in een statige, honderdjarige veenkoloniale boerderij. In Galerie van Strien gaan natuur en cultuur een vanzelfsprekend verbond aan.

www.galerievanstrien.nl

 

Nacht van Nieuw-Amsterdam

Ieder jaar op de derde vrijdag van juni vindt de Nacht van Nieuw-Amsterdam plaats. Volg het nieuws via Facebook: www.facebook.com/midzomernachtfestival.nwadamveenoord 

Zangkoren

Shanytkoor de Naoberzangers

Serieus en gezellig gemengd koor. We zingen zeemans- en aanverwante liederen. Repetitie: iedere woensdag om 19.15 uur in de kantine van Alvon, Boerdijk te Veenoord.
Meer informatie: T| 0591-551695 of 552133

 

Christelijk gemenge koor Samen op Weg

Een koor dat meewerkt aan kerkdiensten, zingt in verpleeg- en verzorgingshuizen en concerten geeft of deelneemt aan zangersdagen/-avonden van de Koninklijke Christelijke Zangersbond. We repeteren op donderdagavond  onder leiding van dirigent Anton Stulp tussen 19,30 en 21.30 uur in de Zuiderkerk. Meer informatie: Willy Keizer T| 0591-554028 of Be Baas T| 0591-858194

 

Sing for Fun

Hou je van gezelligheid en zingen? Kom dan eens kijken en luisteren naar ons op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur  in De Schalm of doe met ons mee. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Gemend koor Octavia

Octavia is een onafhankelijk koor met 30 leden onder leiding van dirigent Ben Lohues. Repetities op donderdag van 19.45 uur tot 21.45 uur  in het gebouw van de vrijzinnige vereniging,  Vaart NZ 50. 

Meer informatie: Gesina Beukema  T| 0591-551443

Zangkoor Twins

Wel zingen bij een koor, maar geen zin om 's avonds (alweer) de deur uit te gaan? Kom dan elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur zingen in de Schalm bij dit nieuwe vrouwenkoor. We zingen vooral popmuziek uit de 00's en 10's. Het is een koor waar gezelligheid en fijn samen zingen een voorwaarde is, maar we willen op een goed niveau (leren) zingen en optreden in zalen en op podia in de regio. Voor informatie: www.jansmale.nl/twins of bel 06-51491713

Dieren

Diergeneeskundig Centrum Zuidoost Drenthe
Gratis telefonisch spreekuur van ma t/m vrij. tussen 08.00 en 09.00 uur. Tijdens het telefonische spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken. Behandeling volgens afspraak. Voor spoedgevallen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
T| 0591-551820  I| www.zod.nl

 

Dierenkliniek Makatsi
Inloopspreekuur van ma. t/m vrij. tussen 19.00 en 20.00 uur. Spreekuren op afspraak van ma. t/m vrij. tussen 09.00-12.00 en 13.30–17.00 uur, za. van 09.00-12.00 uur. Voor nooddiensten altijd beschikbaar. T| 0591-551595  I| www.makatsi.nl

 

Dierenambulance en dierenbescherming
Regio Zuidoost Drenthe. Regionaal meldnummer T| 0900-1122362  I| www.zuidoostdrenthe.dierenbescherming.nl

 

Vogelambulance

T| 0524-524161

Kinderen

Kindercentrum Duimelot
Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Elzenstraat 4, 7844 LL Veenoord  T| 0591-552313

 

Kinderopvang Zus & Zo

Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Ganzenroer 11, 7833 GH Nieuw Amsterdam T| 06-23066137

 

Gastouderbureau de Hondsrug
Opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Voor ouders die oppas zoeken, mensen die willen oppassen en opa's en oma's die nu al oppassen.

I| www.hondsrugopvang.nl

 

Allio Kinderopvang BSO Sportlaan
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Sportlaan 85, Nieuw-Amsterdam

T| 06-12626225  E| sportlaan@allio.nl

 

Gastouderbureau Zebra
Vaste en flexibele opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

Meer informatie: Gerda Woltjer 

T| 0591-551989

 

Peuterspeelzaak de Peuterhof

Vanaf de leeftijd van 1,5 jaar kan een kind opgegeven worden bij de peuterspeelzaal. Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kan een kind geplaatst worden in de groep. Locaties: Jagerslaan 68 T| 0591-551237 - Eikenlaan 17 T| 0591-552948

 

Dreumesuurtje
Eens per maand op maandagmorgen voor kinderen vanaf  1 jaar die nog niet naar de speelzaal gaan, georganiseerd door de peuterspeelzalen en de Openbare Bibliotheek.
- Kinderen van 1-2 jaar en hun ouder/oppas: 09.30 – 10.30 uur.
- Kinderen van 2-3 jaar en hun ouder/oppas: 10.45 – 11.45 uur.
Locatie: Eikenlaan 17, Veenoord. 

Sport

ATB club De Mudbikers
I| www.mudbikers.nl.

 

Gymvereniging DOL/Olympia Combinatie Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Secretariaat: Mark Wesseling, Tjalk 4, 7833 DC, Nieuw Amsterdam.

T| 0591-641383 E| secretariaat@dololympia.nl  I| www.dololympia.com

 

Judovereniging UKI-WAZA

Secretariaat: A Jagt, Leemweg 22, 7833 BS Nieuw Amsterdam
E| uki-waza@scarlet.nl

 

Loopgroep Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Elke dinsdagavond om 19.00 uur op de sintelbaan in Veenoord op verschillende niveaus.

E| amandanijmeijer@gmail.com

 

Paardenportvereniging de Bumaruiters
Bezoekers, vrijwilligers en nieuwe leden zijn van harte welkom!
Schoonebekerstraat 21, 7833 KH Nieuw Amsterdam
T| 06-40448104  I| www.bumaruiters.nl

 

Tafeltennisvereniging NATCC

R. Plat  E| rplat@hetnet.nl T| 06-21108719 I| www.nattc.weblog.nl

 

Tennisvereniging LTV Vesna
Voorzitter: N. Bosma  T| 0591-553337
Secretaris: F. Schuermans T| 06-53897943  I| www.ltvvesna.nl

 

IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Informatie: J.W. Baarslag, Van Ekelenburgstraat 25,
7833 HZ Nieuw-Amsterdam. T| 0591-554366
IJsbaan: T| 0591-552585
I| www.ijsverenigingnieuwamsterdamveenoord.nl

 

Voetbalvereniging SV Twedo
Ledenadministratie: Yvonne Scholten  T| 0591-555022

 

Volleybalvereniging En-Bloc
Contactpersoon: Jolanda Setz, Zijtak WZ 2, 7833 BA, Nieuw-Amsterdam

T| 0591-552177  I| www.en-bloc.nl

 

Zwem- en poloclub Moby Dick

Heb je zwemdiploma B en/of C (of hoger) en wil je blijven zwemmen of kijken of waterpolo iets voor je is?

Neem contact op: Ienke Heidemans: T| 0591-575044  I| www.zpcmobydick.nl

 

Vogelvereniging Ons Genoegen
Hebt u als hobby vogels? Voor jong en oud!  Neem voor meer informatie contact op of kijk op de site.
Voorzitter: J. Horstman T| 0591-551332 Penningmeester: T. Luth T| 0591-551662

Secretariaat: M. Doldersum T| 0591-553155
I| www.vogelverenigingnwamsterdam.nl

 

Duitse Herdervereniging De Hondsrug
Bent u in het bezit van een Duitse Herders hond met stamboom en wilt u graag trainen met de hond?
Kom eens langs. Trainingsterrein: Nieuweweg in Veenoord, tegenover sporthal.
Informatie: J. Oosterwijk, Schooldijk 59, Nieuw-Amsterdam.
T| 0591-553398

                                                                                                                                                                                                                                          Judovereniging HARAI GOSHI
Secretariaat: Gert Hofman, Vaartweg 32, 7833 BM Nieuw-Amsterdam T| 0591-551081
E| ghofman@haraigoshi.nl  I| www.haraigoshi.nl

 

Motorclub MTC Toer Moar An

Hebt u belangstelling om met de motorclub mee te rijden met de toertochten en lid te worden van de club,

neem dan contact op. Secretaris: E. Westerhof  E| erik1734@live.nl

 

Darts Organisatie Threant

 www.threant.nl 

 

Vliegvisvereniging Nieuw-Amsterdam

 www.vvna.nl.nu

 

Bridgeclub Klein Slem

 sietske.landman@tele2.nl

 

Bridgevereniging The two Bridges

 tomvansloten@xs4all.nl