Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord


Van harte welkom op de website van de Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord!
Beschermen van het milieu en de stimulering van het leefklimaat in het dorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dat is de doelstelling van de Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam Veenoord. Op deze website leest u wat Plaatselijk Belang zoal doet om deze doelstelling te bereiken. Maar Plaatselijk Belang wil u ook informeren over diverse ontwikkelingen in het dorp.

Denk mee!

Uw ideeën, suggestie of opmerkingen zijn meer dan welkom. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de openbare bestuursvergaderingen van de vereniging, die in januari, maart, mei, september en november om 20.00 uur worden gehouden in De Veurkamer in Nieuw-Amsterdam. U kunt de verslagen van de vergaderingen op deze site nalezen.

Contact

Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Correspondentieadres:
Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
E-mail: pbnavosecretariaat@gmail.com


Vakantie!

Als EOP Plaatselijk Belang nemen wij ook wat gas terug in deze zomer periode, de vakanties zijn aangebroken.
Jullie aanvragen of anderzijds contact met ons zouden nu wat langer onderweg kunnen zijn.

Begin september pakken we de draad weer volledig op. 😊
Fijne vakantie!

Laatste nieuws

Plaatselijk belang deelt haar algemene en actuele nieuwsberichten zoveel mogelijk via haar Facebookpagina:

Plaatselijk Belang

Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavosecretariaat@gmail.com
Realisatie: Brand in Webdesign