Vergaderingen & Verslagen

Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord vergadert maandelijks.
De vergaderingen van januari, maart, mei, september en november zijn openbaar en vinden plaats op de tweede woensdag van de maand, om 20.00 uur in De Veurkamer.
Tijdens deze vergadering kunt u onderwerpen aan de orde stellen.

Daarnaast vergadert het bestuur van Plaatselijk Belang vijf keer per jaar in beslotenheid.

De notulen van de vergaderingen worden naar het bestuur van de gemeente Emmen verzonden.

Plaatselijk Belang

Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavosecretariaat@gmail.com
Realisatie: Brand in Webdesign