Vrijwilliger van het jaar 2019

Tijdens de enigszins verlate Nieuwjaarsbijeenkomst van het Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam-/Veenoord is gebleken dat de inzet
van de leden van deze vereniging weder- om haar vruchten heeft afgeworpen. Een terugblik op het afgelopen jaar liet een ferme opsomming van onderwerpen zien. Onderwerpen waarvan er één met kop en schouders bovenuit stak, de bodemdaling in onze regio. Voorzitter Haasken toonde
zich uiterst tevreden over de onderlinge sa- menwerking binnen het bestuur. “Ik merk dat er de laatste tijd een natuurlijke verdeling van onderwerpen plaats heeft. Zo maken vele handen licht werk en krijgen alle onderwerpen de benodigde aandacht.” De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen en enkele inwoners uit het dorp, waarbij de nadruk werd gelegd op de belangrijke (sociale) plaats die zij innemen. Naast deze vertegenwoordigers was nagenoeg het gehele '4 mei-comité' aanwezig en niet zonder reden bleek later. Want in hun midden was aanwezig, mevrouw Elly Wisselink, mede-oprichtster en voorzitter van het 4 mei-comité. Zij werd door een interne commissie van het Plaatselijk Belang uitverkoren tot vrijwilliger van het jaar. Haar viel de eer te beurt om de oorkonde, begeleid door een fleurig boeket, in ontvangst te nemen onder de begeleidende woorden:


'Als mede-oprichtster van het 4 mei-comité heeft zij vormgegeven aan de jaarlijks gehouden herdenkingsbijeenkomsten. Zij is het, die met respect voor hen, die voor ons hun leven hebben gegeven, het voortouw nam en de richting bepaalde. De wijze waarop zij hieraan invulling heeft gegeven getuigt van grote waarde voor onze dorpsgemeenschap'.Na dit moment werd Elly Wisselink van alle kanten gefeliciteerd met deze eervolle titel. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje waarbij een kruisbestuiving van belangen plaats had en banden werden aangetrokken, hetgeen leidde tot nieuwe ideeën en voorgenomen vernieuwingen.

(foto & tekst Aad Vrijhof)

Vrijwilliger van het jaar 2018

Plaatselijk Belang organiseert ieder jaar de verkiezing 'Vrijwilliger van het Jaar'. Deze prijs wordt uitgereikd aan iemand die zich buitengewoon positief heeft ingezet voor de samenleving in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Vrijwilliger van het jaar 2018 is Mark Smit geworden. Hij heeft zich een aantal jaar ingezet om voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord een Pumptrackbaan te realiseren. Inmiddels ligt de prachtige pumptrackbaan er en is deze in feestelijk geopend. Een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief met een fantastisch resultaat.

Vrijwilliger van het jaar 2017

Plaatselijk Belang organiseert ieder jaar de verkiezing 'Vrijwilliger van het Jaar'. Deze prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon positief heeft ingezet voor de samenleving in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Jos Roewen is verkozen tot vrijwilliger van het jaar 2017 voor zijn inzet binnen stichting Bruisend Centrum, wat heeft geleid tot ons prachtige vernieuwde centrum.


Dit jaar was de uittreiking op 14 juni 2018 en de door het bestuur gekozen winnaar werd passend, op het openingsfeest, in het zonnetje gezet.

Vrijwilliger van het jaar 2016

Plaatselijk Belang organiseert ieder jaar de verkiezing 'Vrijwilliger van het Jaar'. Deze prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon positief heeft ingezet voor samenleving in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

De eerste uitreiking was op 4 november 2016 en de door het bestuur gekozen winnaar werd voor een volle zaal gehuldigd.

Plaatselijk Belang

Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavosecretariaat@gmail.com
Realisatie: Brand in Webdesign