Bestuur en beleid

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord bestaat uit 11 bestuursleden en komt op voor diverse belangen zoals deze worden geuit in tal van groepen in onze dorpsgemeenschap.
Voor de uitvoering van deze taak is het belangrijk goede contacten te onderhouden met overheden, verenigingen en tal van particuliere en maatschappelijke organisaties.
Het bestuur is van mening dat de werkwijze zoals die wordt gevolgd een goede waarborg biedt om aan de doelstelling te werken en op te komen voor het belang van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord en dat hierdoor een grote achterban wordt bereikt.
De vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het geëigende orgaan om diverse belangen van onze dorpsgemeenschap te behartigen!
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
- Rikus Haasken (voorzitter)
- Inge Niks-de Vries (secretaris)
- Hilly Lanjouw (penningmeester

Overzicht van onze bestuursleden

De heer R. Haasken 
(voorzitter)
pbnavo03@gmail.com


De heer R. de Roo
pbnavo08@gmail.com


De Heer A. Hollander
pbnavo16@gmail.com
Mevrouw G.I. Niks-de Vries
(secretaris) 
pbnavo13@gmail.com


De heer R. Jansen
pbnavo10@gmail.com
Mevrouw H. Lanjouw 
(penningmeester)
pbnavo04@gmail.com


De heer E. de Vries
pbnavo14@gmail.com
De heer H. Bolland
pbnavo05@gmail.comMevrouw M. Bakker
pbnavo.mb@gmail.com
De heer R. Oldengarm
pbnavo07@gmail.comMevrouw M. Vorsteveld
pbnavo15@gmail.com

Plaatselijk Belang

Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavo@gmail.com
Realisatie: Brand in Webdesign