Bestuur en beleid

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord bestaat uit 11 bestuursleden en komt op voor diverse belangen zoals deze worden geuit in tal van groepen in onze dorpsgemeenschap.
Voor de uitvoering van deze taak is het belangrijk goede contacten te onderhouden met overheden, verenigingen en tal van particuliere en maatschappelijke organisaties.
Het bestuur is van mening dat de werkwijze zoals die wordt gevolgd een goede waarborg biedt om aan de doelstelling te werken en op te komen voor het belang van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord en dat hierdoor een grote achterban wordt bereikt. 
De vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord is het geƫigende orgaan om diverse belangen van onze dorpsgemeenschap te behartigen!
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
- Erwin de Vries (voorzitter)
- Margriet Vorsteveld (secretaris)
- Hilly Lanjouw (penningmeester)

Overzicht van onze bestuursleden

De heer E. de Vries 
pbnavo14@gmail.com
(voorzitter)


De heer R. de Roo
pbnavo08@gmail.comMevrouw M. Vorsteveld
pbnavo15@gmail.com
(secretaris)


De heer R. Jansen
pbnavo10@gmail.com
Mevrouw H. Lanjouw 
pbnavo04@gmail.com
(penningmeester)


De Heer A. Hollander
pbnavo16@gmail.com
De heer H. Bolland
pbnavo05@gmail.comMevrouw M. van Wijk
pbnavo17@gmail.com
De heer B. Pronker
pbnavo06@gmail.com

Plaatselijk Belang

Postbus 3
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
pbnavosecretariaat@gmail.com
Realisatie: Brand in Webdesign